Varsler tiårsflom i Glomma

NVE varsler tiårsflom i Glomma nord for Vorma, femårsflom nedenfor og i andre elver på Østlandet.

Varselet gjelder for de neste ni dagene og tar utgangspunkt i at det er meldt 25-40 millimeter nedbør de neste tre-fire dagene. Det vil gi økende vannføring i alle vassdrag i Buskerud, Hedmark, Akershus, søndre deler av Oppland og områdene langs Glomma i Østfold.

I Glomma ventes flommen å toppe seg over tiårsflom i løpet av neste uke, nord for samløpet med Vorma ved Årnes. Nedenfor samløpet med Vorma vil vannføringen overstige nivået for femårsflom i slutten av perioden.

I Trysilvassdraget ventes vannføringen å overstige nivået for femårsflom i slutten av perioden. Trysil kommune har ifølge NRK bedt den videregående skolen om hjelp, og elever derfra skal fylle 100 sandsekker på dugnad etter skoletid onsdag. Sekkene inngår i flomberedskapen i kommunen.

NVE melder generelt at det i små og mellomstore vassdrag under 1.000-1.200 meter over havet der det fortsatt ligger snø kan ventes vannføring med mer enn fem års gjentaksintervall i de nevnte områdene.

Vannføringen ventes ikke å nå nivået for stor flom (50-års gjentaksintervall).