CEO Arne Vannebo og leder miljø og bærekraft Camilla Vannebo. Foto: AVA Eiendom

Varner selger seg ut av AVA Eiendom

Varner har nå solgt seg ut av AVA Eiendom AS og AVA EiendomsPartner AS. Det er de ansatte, med gründer Arne Vannebo i spissen, sammen med øvrige aksjonærer i AVA som nå kjøper ut Varner.

Varner og Arne Vannebo har samarbeidet om eiendomsinvesteringer siden 2001, og AVA Eiendom AS ble etablert under finanskrisen i 2009 som et 50/50-selskap mellom partene. Nå avsluttes dette samarbeidet ved at Varner selger seg helt ut.
- Partene har hatt en fantastisk reise hvor det har blitt skapt store økonomiske verdier. Salget åpner imidlertid for spennende muligheter i et dynamisk selskap der hovedeieren nå blir de ansatte i selskapet. AVA er fortsatt rigget for vekst, og vil fortsette arbeidet med å utvikle et førsteklasses eiendomsselskap, heter det i en pressemelding.
AVA Eiendom eier i dag 30 eiendommer.

- Ved inngangen til 2021 eier og forvalter AVA eiendommer for cirka fem milliarder kroner med en solid balanse, skriver selskapet.
Morselskapet, AVA EiendomsPartner AS, ble etablert i 2006.
- Ved å kjøpe ut Varner fra AVA Eiendom AS avslutter vi et fantastisk kapittel. Det har vært verdiskapende å samarbeide så tett med Varner gjennom disse årene. Samtidig åpnes nye dører, og vi i AVA gleder oss nå til å få et enda sterkere eierskap og til å fortsette utviklingen av selskapet, uttaler CEO Arne Vannebo i AVA.