Illustrasjon: Atelier OsloIllustrasjon: Atelier OsloIllustrasjon: Atelier Oslo

Vant konkurranse om nytt friluftsbad i Oslo

Atelier Oslo har vunnet Oslo Badstuforenings idékonkurranse for nytt friluftsbad i Oslo.

De tre arkitektkontorene Grape Architects, Oslo Works og Atelier Oslo deltok i konkurransen.

Vinnerforslaget beskrives slik:

«Her skjermer bassengene mot strømmer fra Akerselva. Grøntområder strekker seg fra selve Sukkerbiten og ut langs bassengkantene. Bassengene er lagt i den naturlige siktretningen - ut fjorden, mot Hovedøya.

I forslaget er badstulandsbyen intakt, utvidbar og flyttet litt til venstre. På Sukkerbitens beste solhjørne, mot sørvest, er det gratis badeflåter og mye friareal på land. Og ingen restaurantbygning som vender ryggen til byen eller stenger folk ute fra området.

Garderobe- og servicebygningene, plassert på flåter, er inspirert av den historiske badehusarkitektturen som preget Oslos strandsone fram til 1920-årene.

Et slikt fleksibelt anlegg kan eventuelt utvides etter behov. Et opplæringsbasseng for barn og unge, samt garderober, er førsteprioritet. Så kan småbarnsbasseng, stort svømmebasseng og stupetårn komme på plass. Rundt de flytende elementene må lyset slippe til, slik at undervannsbiologien i Indre Oslofjord kan styrkes gjennom marin dyrking.»