Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Vant forprosjekt på ny brannstasjon i Bamble

WSP, Stein Halvorsen arkitekter og Terraplan har vunnet forprosjekt på ny brannstasjon i Bamble på tvers av forretningsområdene prosjektledelse, bygg og teknikk.

Grenland brann og redning (GBR) ble formelt etablert som et nytt felles brannvesen fra 1. januar 2021. Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Omorganiseringen innebærer at det i løpet av 2023 vil det stå ferdig en ny brannstasjon i Grasmyrbakken med en døgnkasernert styrke, som vil dekke tre kommuner med et areal på over 1.532 kvadratkilometer.

I første omgang skal det utarbeides et ferdig utvidet forprosjekt som inneholder kostnadsestimat, grunnlag for videre detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for totalentreprise. Forprosjektet vil ta utgangspunkt i skisser fra konseptstudie og utvikle prosjektet videre i tett samarbeid med de fremtidige brukerne. Det er planlagt at prosjekteringsgruppen skal tiltransporteres til totalentreprenør i neste fase, som er detaljprosjektering, skriver WSP i en pressemelding.

- Dette er et veldig spennende prosjekt vi gleder oss til å komme i gang med. Ikke minst er det spesielt moro at å få full uttelling med en prosjektgruppe på tvers av forretningsområdene våre, sier Dag Otto Winnæss, direktør for Bygg og teknikk i WSP i meldingen.