Vant ferjeanbud på pris ber om mer penger

Bare måneder etter at Fjord1 vant anbudskonkurransen om ferjedrift på Vestlandet på pris, ber selskapet staten om mer penger til å drive ferjene på riksveisambandet mellom Bergen og Stavanger.

I oktober i fjor vant Fjord1 Nordvestlandske med et anbud på 154 millioner kroner over ti år, mens HSD/Stavangerske ba om nær 733 millioner kroner for å gjøre jobben. Fjord1 vil ha nye forhandlinger med Statens vegvesen fordi selskapet har valgt å bygge fem store ferjer i stedet for tre store og to mindre. At vi bygger fem store ferjer, skyldes en ny redningsmiddelforskrift som ble vedtatt i Sjøfartsdirektoratet i oktober 2004, sier administrerende direktør Olav Smørdal i Fjord1 Nordvestlandske AS til Bergens Tidende. Han avviser at Fjord 1 spekulerer i lave anbud for så å forlange mer penger når anbudsrunden er vunnet. Nei, absolutt ikke. Intet er mer fjernt fra vår kultur, hevder Smørdal. Administrerende direktør i HSD Sjø, Geir Aga, vil ikke kritisere Fjord1 for å be om mer penger. Det er staten som var vår forhandlingsmotpart, ikke Fjord1. Det er kjent at HSD har klaget på avgjørelsen staten gjorde i oktober. Den klagen er avvist. Men hvis staten nå gir mer penger, oppstår det en ny situasjon, sier Aga til Bergens Tidende.