Valfart til Valle Wood

120 nysgjerrige fra alle ledd i byggenæringen benyttet sjansen da NCC inviterte til en grundig presentasjon av Norges største næringsbygg i massivtre på Valle. 

 – Hvis vi skal ha noe å strekke oss etter, som kan kombinere både innovasjon og bærekraft, hvorfor ikke bygge i massivtre? Det var en beslutning som falt i god jord hos våre beslutningstakere og samarbeidstakere, innledet utviklingssjef i NCC Property Development, Christian Hvaas.

Valle Wood skal stå ferdig i april neste år, der 6.700 av næringsbyggets 10.700 kvadratmeter er for utleie. I tråd med NCC nye næringsbygg er også Valle Wood prosjektert og bygget for å oppnå BREEAM NOR Excellent. Selv om det fremstår mye arbeid var det god anledning til å ta en titt på massivtrekonstruksjonene i de to etasjene som var stilt til disposisjon for visningen.

Kan bli flere nye
NCC Norge har en samspillskontrakt på 200 millioner kroner eks. avgifter for massivtrebygget på Valle, der det jobbes med å realisere ytterligere fire næringsbygg i en halvsirkel mot øst.

– Den største utfordringen er å omstille seg på å prosjektere gjennom alle tekniske løsninger mye lenger på et tidligere tidspunkt. Bygget blir ikke tett dersom man må bore i elementene i ettertid, forklarte partner og faglig leder Espen Pedersen i Lund + Slaatto Arkitekter til Byggeindustrien.

Foruten kjellerkonstruksjonen i betong, består Valle Wood kun av trekonstruksjoner levert fra Østerrike, med bjelker og søyler levert av Moelven.

Oslo Tre har prosjektert og montert bygget, samt koordinert treleveransene. 

– Foruten brannutfordringer, er møtene mellom betong og tre krevende. For betong er det toleranser på centimeter, med tre jobber vi med millimeter, fortalte arkitekt og daglig leder i Oslo Tre, Jørgen Tycho.

God mentalhygiene
Christian Hvass trakk frem både bærekraften og det fremtidsrettede byggematerialet som massivtre er. 

– I stedet for å komme inn i et råbygg av betong, er det her en deilig duft av friskt treverk. Jeg pleier å si: er du litt nedfor, ta deg en tur på Valle Wood.

Det trakk også NCCs prosjektleder Steinar Kjus frem på sin del av presentasjonen. 

– Uten at vi kan knytte noen dokumentasjon til det, har vi på Valle Wood hatt et ekstremt lavt sykefravær. Kan skyldes andre ting, men jeg mener kanskje det har noe med trebyggeriet å gjøre, sa han.

Selv om det er noen måneder til ferdigstillelse mener NCC at det allerede nå er mulig å trekke noen konklusjoner.

– Erfaringene så langt er at det for både prosjekterings og monteringens del har gått veldig bra. Og jeg tror jeg snakker på vegne av alle når jeg sier det har vært veldig spennende å få jobbe med dette prosjektet. Det gjelder de prosjekterende, leverandørene og ikke minst de som jobber her på byggeplassen. Det har vært et driv rundt prosjektet jeg sjelden har sett maken til, oppsummerte Kjus.