Utvidelsen av Nilles hovedlager overlevert

I begynnelsen av juni overleverte A Bygg Entreprenør utvidelsen av Nille sitt hovedlager på Vestby.

Prosjektet er A Byggs første for Storebrand Eiendomsfond Norge.

– Prosjektet omfatter etablering av to mesaninetasjer på til sammen 2.000 kvadratmeter, og ble gjennomført mens bygget var i full drift, heter det i en pressemelding.

Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg, peker på at prosjektet skiller seg fra de mange større prosjektene A Bygg har gjennomført de siste årene.

– Mange tror at A Bygg kun jobber med de største prosjektene, men dette prosjektet viser at vi også er konkurransedyktige på mindre prosjekter. I våre øyne er det ingen motsetning mellom de to. Det er langt på vei den samme prosessen, med vår metode i sentrum, og med det samme fokuset på optimalisering, effektivisering og rasjonell bygging, sier Raugstad i meldingen.

Utvidelsen av Nille sitt hovedlager ble gjennomført med full i drift i bygget, forteller Raugstad.

– Av både praktiske og økonomiske grunner kan det i enkelte prosjekter være ønskelig eller nødvendig å holde driften i gang i byggeperioden. Dette er vi vant til. Med grundig planlegging er det fullt mulig å gjennomføre nokså omfattende ombygginger uten at det går utover driften. Denne utvidelsen er et bevis på det, mener han.

Prosjektet ble overlevert 4. juni.

Byggherre: Storebrand Eiendomsfond Norge.