Utvalget vurderer om det bør opprettes en tredje rullebane på Gardermoen. Dette bildet ble tatt under koronapandemien da østre rullebane (til høyre i bildet) er ikke var i bruk fordi flytrafikken var kuttet kraftig. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL / NTB
Utvalget vurderer om det bør opprettes en tredje rullebane på Gardermoen. Dette bildet ble tatt under koronapandemien da østre rullebane (til høyre i bildet) er ikke var i bruk fordi flytrafikken var kuttet kraftig. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL / NTB

Utredning om ny rullebane på Gardermoen kommer til høsten

Utvalget som har vurdert om det trengs en tredje rullebane på Gardermoen, skal være ferdig med sin rapport i september. Streik har forsinket arbeidet.

– Utvalgets frist var opprinnelig sommeren 2024 – det vil si i løpet av august. Arbeidet ble påvirket av streiken på forsommeren, og fristen er derfor flyttet til medio september, opplyser Samferdselsdepartementet til NTB.

Utvalget ledes av professor emerita i samfunnsøkonomi Siri Pettersen Strandenes fra Bergen.

Hovedspørsmålet de skal ta stilling til, er om det er behov for en tredje rullebane på Norges hovedflyplass.

– Flere utviklingstrekk gjør det aktuelt å utrede fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han satte ned utvalget.