Utopisk med gjenåpning i mai?

Nå begynner det å tære på. Tirsdag kom det ytterligere landsdekkende innskjerpinger i koronarestriksjonene som vil påvirke oss alle. Med utviklingen vi nå ser, er det virkelig mulig å forestille seg en forsiktig gjenåpning allerede i mai?

I løpet av den siste uken har smittalene gått feil vei en rekke steder rundt om i landet, og vi opplever rekordhøye smittenivåer. Det er den britiske mutantversjonen av viruset som ser ut til å bli vanskeligere å bli kvitt enn tidligere varianter. Det gjør at vi i stedet for å gå mot en periode med lettelser, blir det flere skjerpelser.

Med den utviklingen vi har sett den senere tiden var det ikke spesielt overraskende at helseminister Bent Høie tro til med flere innskjerpelser nå som vi står foran påskehøytiden. Dette er en tid hvor mange tradisjonelt samles og det er mye reising på kryss og tvers av landet. Det kunne åpenbart økt smittetrykket ytterligere etter høytiden, slik at vi gikk inn i våren med en ny topperiode med antall smittede. Selv med restriksjonene som nå kommer er det selvsagt en fare for dette, men om rådene følges er naturligvis sjansen også mindre for at dette skal utvikle seg feil vei.

Men det er heller ingen tvil om at det nå virkelig røyner på for noen og enhver. For reiselivet og handelsstanden er det selvsagt krise. Påsken var tiden man skulle prøve å hente igjen noe av det tapte fra det siste året – men nå går det helt feil vei. Dette vil ramme mange.

For de fleste i byggenæringen vil ikke arbeidshverdagen endre seg i stor grad med bakgrunn i tirsdagens nye krav, regler og anbefalinger. Det er fortsatt utfordrende, men det er også fullt mulig å holde hjulene i gang, slik man har gjort gjennom hele perioden.

Men det er også viktig at vi samtidig har noe å se frem til, en tid der man reelt sett faktisk kan få en delvis gjenåpning av samfunnet igjen. Helseministeren har gjentatt at han fortsatt har tro på at dette vil kunne skje i mai. Gitt dagens utvikling ser vi dette som meget vanskelig å kunne gjennomføre. Da må det en dramatisk endring til, og selv om man skulle komme på riktig vei skal det litt til for at man faktisk velger å åpne opp, med den risikoen det vil innebære.

Det er to forhold som vil påvirke en slik mulig gjenåpning, og det er en vedvarende tendens med lavere smittespredning, og at vaksineringen går som planlagt. Ingen av disse punktene ser spesielt positive ut nå, og det er knyttet stor usikkerhet til begge disse momentene. Det er langt fra sikkert at smitteutviklingen vil gå riktig vei, selv om veldig mange er flinke til å følge de til enhver tid gitte retningslinjer. Ikke minst kan dette bli vanskelig ettersom mange nå virkelig begynner å bli slitne av situasjonen vi har vært og er midt oppe i. Det er også flere som er bekymret for takten i vaksineringen. Mange frykter det går altfor for sakte, og får vi ikke opp tempoet, og ryddet unna usikkerheten rundt hele vaksineprogrammet, er det meget usikkert om vi får den hastigheten i dette arbeidet vi trenger før sommeren for å sikre en delvis gjenåpning i mai.

Alle håper selvsagt at dette vil skje – en gjenåpning er noe vi alle nå behøver. Vi trenger å kunne se mot en tid der man slipper opp og ikke bare strammer til.