Olje- og energiminister Tord Lien mener godkjennelsen er en viktig milepæl for det største prosjektet på norsk sokkel. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Utbyggingsplanene for Johan Sverdrup godkjent

Olje- og energidepartementet godkjenner planene for første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet. Investeringene knyttet til feltets første byggetrinn er på 117 milliarder kroner.

– Godkjennelsen er en viktig milepæl for det største industriprosjektet i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien mener feltet vil bidra til blant annet finansieringen av velferden i Norge i mange tiår framover.

Johan Sverdrup-feltet som er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet, har anslått inntekt på 1.350 milliarder kroner over 50 år.

Utbyggingsfasen er beregnet å gi over 50.000 årsverk. Nærmere 3.500 årsverk er beregnet for driftsfasen.

Utbyggingsplanene ble levert inn til departementet i februar i år. Stortinget behandlet planene i juni i år og samtykket i at Olje- og energidepartementet godkjenner utbyggingsplanene for Sverdrup-feltet.