Utbyggingsplan for Alvheim

I utbyggingsplanen legges det opp til å bygge ut Alvheim med et flytende produksjons- og lagerskip tilknyttet brønnrammer på havbunnen. Alvheim ligger i Nordsjøen, vest for Heimdalfeltet.

Råoljen fra feltet vil bli bøyelastet mens rikgass vil bli eksportert gjennom en egen eksportrørledning. Eksportrørledningen er planlagt tilknyttet eksisterende infrastruktur på britisk sokkel. De utvinnbare volum i tilknytning til Alvheim er i utbyggingsplanen anslått til vel 28 mill. standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Alvheim vil etter planen bli satt i drift i 2007. På det meste forventes produksjonen fra Alvheim å overstige 70 000 fat olje per dag. I 2002 kjøpte Marathon deltakerandeler i Alvheim-området og økte derved sitt engasjement på norsk sokkel. Dernest ble det initiert en borekampanje sammen med øvrige rettighetshavere. Denne kampanjen påviste mer olje i området enn tidligere forventet. - Dette illustrerer at et mangfold av selskaper som gjør ulike vurderinger, kan bidra til å øke ressursuttaket fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. Foruten Marathon Petroleum Norge AS (65 %) er Norske ConocoPhillips AS (20 %) og Lundin Norway AS (15 %) rettighetshavere i Alvheim.