Utbyggingen av nye vannkraftanlegg er ikke over

Tirsdag ble det kjent at man nå setter i gang med utbyggingen av Nedre Otta-kraftverk i Oppland til 1,2 milliarder kroner. Dette er dermed et nytt eksempel på at utbyggingen av norsk vannkraft ikke er over.

Og godt er det. Det er opp gjennom årene bygget ut mange viktige vannkraftanlegg rundt om i landet - og i takt med et stadig økende strømforbruk, har man satt i gang nye prosjekter for dekke opp behovet.

Norsk fornybar vannkraft er blant de reneste energikildene i verden. Det betyr ikke at motstanden til dels er stor rundt utbyggingen av norsk vannkraft, og det har den i utgangspunktet vært i all tid. Hvem husker vel ikke de store protestene som oppsto rundt utbyggingen av Alta-vassdraget. Selv om det står i en særstilling i vannkrafthistorien, har alle utbygginger en motstand. Det er dessverre slik at produksjon av energi, fornybar eller ikke, har negative aspekter ved seg. Spørsmålet blir da hva som er det beste alternativet i en større sammenheng. Her kommer norsk vannkraft meget godt ut. Det vil selvsagt være et inngrep i naturen, ofte et stort inngrep, som kan ha flere uheldige følger. Ofte vil dermed ikke en utbygging bli gjennomført, og de norske fagetatene er også strenge i sine konsesjonsbehandlinger - og det skal de være. Ikke minst når mange flotte vassdrag allerede er bygget ut.

Det må likevel være slik at det fortsatt må foregå en viss utbygging, og starten på byggingen av Nedre Otta bli ikke de siste store prosjektet vi vil se. I en stadig grønnere verden, der forhåpentligvis ren energi vil overta store deler av energibehovet, vil både Norge og verden trenge mer ren kraft. Vi er derfor fornøyde med at utbyggerne Eidefoss sammen med ECO-Energi og Eidsiva –nå kan sette i gang sine arbeider.

Et viktig aspekt, som ofte blir glemt i denne debatten, er at det fortsatt finnes enorme effektivitetsgevinster å hente i de eksiterende vannkraftanleggene rundt om i landet. Man har gjennom tid hentet ut flere store effektiviseringsgevinster ved flere av landets anlegg, og erfaringer viser at dette har god virkning på allerede utbygde anlegg. Med ny teknologi kan man hente ut langt mer effektivitet i produksjonen om man går inn og gjør en jobb. Men det er klart slike arbeider også har en stor utgift, og med de lave strømprisene som vi nå ser, vil dette hele tiden bli vurdert opp mot investeringskostnadene. På sikt tyder det aller meste likevel på at kjøp av ulike energikilder vil bli dyrere, kanskje langt dyrere enn hva vi ser i dag. For å møte energifremtiden vil det derfor være fornuftig å se på langt flere rehabiliteringsmuligheter enn hva vi ser i dag. Vi er også overbevist om at det vil komme, og at myndighetene vil pushe på for en slik utvikling.

Den helt store kraftutbyggingen vi så i tidligere tiår vil nok ikke komme tilbake, men utbyggings-æraen er ikke forbi. Vi vil i årene fremover se flere prosjekter som Nedre Otta.