Illustrasjon: Undervisningsbygg

Undervisningsbygg lyser ut konkurranse om nye Refstad skole

Oslos første skole med skolegård på samtlige tak skal stå ferdig i 2023. Byggherre Undervisningsbygg ser nå etter riktig entreprenør for jobben.

Nye Refstad skole blir 10.700 kvadratmeter stor, og bygges som en en fire parallells barneskole med plass til 840 elever. Skolen skal stå ferdig i 2023.

Oslo kommune ved utbyggingsforetaket Undervisningsbygg inviterer til åpen anbudskonkurranse om prosjektet.

– Nye Refstad skal legges inn i terrenget og blir den første skolen i Oslo med skolegård på alle takene. Når elevene har friminutt, kan de hoppe trampoline og nyte fantastisk utsikt over byen. Dette prosjektet er omfangsrikt og utgjør en lærerik og spennende mulighet for rette entreprenøren, forteller prosjektleder Irene Vedøy i Undervisningsbygg.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise, og omfatter blant annet riving av resterende konstruksjoner på tomten, oppføring av nybygg og landskapsarbeider.

Tilbudsfristen er 21. januar 2021.