Miljørådgiver Bodil Motzke og energiledelseskoordinator Rita Næssén Barkholm i Undervisningsbygg. Foto: Undervisningsbygg

Undervisningsbygg lanserer en ny miljø- og energistrategi

Målet er utslippsfrie byggeplasser, humlevennlige skoler og mer ombruk – for å nevne noe.

- Vi er en del av en global, nasjonal og kommunal klima- og miljødugnad. Og vår visjon er at vi skal ha bærekraftige skolebygg å være stolte av, sier Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg i en pressemelding.

Den nye miljø- og energistrategien viser hvordan Undervisningsbygg, som den største eiendomsforvalteren i Oslo kommune, skal bidra til det grønne skiftet med mål om et nullutslippssamfunn i 2050.

Fokus på energiledelse og energibruk
Undervisningsbygg har flere satsingsområder i sin nye miljøstrategi, blant annet energiledelse og energibruk i skolebygg.

- Det er viktig at de som faktisk oppholder seg ute på skolene, kjenner sitt bygg og tekniske anlegg godt – siden de har aller størst mulighet til å påvirke byggets energibruk. Vi skal gi dem verktøyene og kunnskapen de trenger i form av oppfølging og kursing, sier Rita Næssén Barkholm, energiledelseskoordinator i Undervisningsbygg.

Undervisningsbygg skal også jobbe for å gjøre brukerne av bygget mer bevisste på skolebyggets energitilstand og hvilken klimagevinst det ligger i energiriktig drift.

- Det dreier seg ganske enkelt om ikke å sløse, sier Barkholm.

Andre miljøtiltak
Undervisningsbygg har også mål om utslippsfrie byggeplasser, humlevennlige skoler og større fokus på ombruk av bygningsmaterialer og inventar.

- For å øke fokuset på miljø og biomangfold, ønsker vi å gjøre Osloskolen til et grønt nettverk for humler og andre pollinerende innsekter. Vi skal også fremme bruk av naturlige og miljøvennlige materialer og produkter i utearealene på skolene, sier miljørådgiver Bodil Motzke.

Oslo - europeisk miljøhovedstad i 2019
EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Det betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Flere av Undervisningsbygg sine prosjekter står allerede på programmet når Oslo skal vise frem byen sin neste år. Undervisningsbygg skal blant annet vise frem Brynseng skole som et energiproduserende bygg til internasjonalt besøk i forbindelse med Urban Future Conference i mai 2019.

- Både humlehagen på Grefsen skole og Brynseng skole står på programmet, men vi ønsker også å bidra med våre erfaringer og faglig kompetanse på aktuelle konferanser i løpet av året, sier Motzke.