UD: – EØS-midler gir bedre arbeidsforhold i Sentral-Europa

Det norske EØS-fondet for anstendig arbeid har vært en suksess, mener Utenriksdepartementet (UD).

Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av det som er oppnådd i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid.

– Jeg er imponert over det vi har fått til. Det er store utfordringer på det europeiske arbeidsmarkedet. Et velfungerende arbeidsliv forutsetter stor grad av samarbeid mellom myndigheter og arbeidstakere og arbeidsgivere, sier statssekretær Ingvild Næss Stub i UD.

60 millioner kroner er blitt tildelt prosjektene som startet i 2009 – og som avsluttes i år. Fondet skal fremme samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter og skape inkluderende arbeidsplasser. Dette har resultert i 52 prosjekter i til sammen 13 mottakerland av EØS-midler. 28 av prosjektene er gjennomført i samarbeid med norske partnere.

– Vi har en sterk tradisjon for samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter her hjemme. Forpliktende dialog har bidratt til å sikre arbeidsplasser og arbeidsstandarder. Disse erfaringene har de norske partnerne tatt med seg inn i prosjektene, sier Stub.

Regjeringen har som mål å videreføre fondet i neste periode.