6000 DNB-ansatte får konsernbonus på 33.000 kroner for 2023. Foto: Ludvig Heiberg Larsen / NTB
6000 DNB-ansatte får konsernbonus på 33.000 kroner for 2023. Foto: Ludvig Heiberg Larsen / NTB

Tusenvis av bankansatte får rekordstor bonus for 2023

Flere banker gir historisk høye bonuser til sine ansatte for 2023, et år da bankene tjente svært godt.

DNBs konsernbonus for 2023 er på 33.000 kroner. Denne bonusen omfattes av 6000 ansatte, skriver Finansforbundets medlemsblad Finansfokus.

– Vi tillitsvalgte er veldig glade for at våre medlemmer anerkjennes på denne måten. Dette er den høyeste felles bonusutbetalingen noen gang, sier konsernhovedtillitsvalgt Lillian Hattrem i DNB til medlemsbladet.

I SR-Bank får alle ansatte ti prosent av brutto fastlønn i bonus. Sparebank 1 Gudbrandsdal deler ut 50.055 kroner til alle ansatte.

Det samlede resultatet etter skatt for bankene var på 88,5 milliarder kroner for 2023, ifølge SSB. Det er en økning på 17,2 milliarder fra året før.