Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / SCANPIX

Turlag i nord utsatt for hyttesnyltere

Troms turlag opplever at mange bruker hyttene deres uten å betale for seg. I Lofoten byttet de låser og ga opp tillitsordningen på grunn av hyttesnylterne.

Turistforeningens hytter over hele landet er som hovedregel åpne for alle som har universalnøkkel. Men ikke alle lever opp til tilliten og gjør opp for seg når turen er over, skriver Nordlys.

Troms turlag opplever at mange ikke skriver seg inn når overnatter på deres rundt 20 hytter. Det går ut over turlagets inntekter.

– Når vi ser på forbruket i hyttene sammenlignet med hvor mange som har skrevet seg inn, ser vi at det er mye svinn og inntekter vi går glipp av, sier styreleder Arnulf Sørum.

I Lofoten ble problemet så omfattende at Lofoten turlag måtte endre praksis. Universalnøkkelen fra Turistforeningen ble byttet ut med separate nøkler for hver hytte, som måtte hentes i den lokale turistinformasjonen.

– Vi tror det er flere som betaler nå fordi man må hente nøkkel og betale på forskudd, sier turlagsleder Sigfús Kristmannsson. Han synes samtidig det var vanskelig å gå bort fra den tillitsbaserte ordningen.

Sørum har vurderte å følge Kristmannssons eksempel, men det sitter langt inn. Inntil videre velger Troms Turlag å leve med problemet.