Ettersom de fleste leverandørene har store marginutfordringer, tror vi prisnivået vil være relativt stabilt lavt, sier administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål til Byggeindustrien. Foto: Stefan Offergaard

Ettersom de fleste leverandørene har store marginutfordringer, tror vi prisnivået vil være relativt stabilt lavt, sier administrerende direktør Helge Runer i Norsk Stål til Byggeindustrien. Foto: Stefan Offergaard

Tror på svakere stålmarked i 2023

Flere tror stålprisene vil holde seg på et lavere nivå neste år enn de siste to årene, men verdenssituasjonen skaper usikkerhet.