Ill. DARK Arkitekter
Ill. DARK Arkitekter

Tronrud satser på byutviklingsprosjekt med næringsarealer og kontorer

Sentralt i Hønefoss skal Tronrud Eiendom nå bygge ut et kvartal med næringsarealer og kontorer.

Prosjektet har fått navnet Lloyds Marked, og ligger like ved fossen i byen, hvor mye av utviklingen rundt Hønefoss startet. Nå ønsker Tronrud ø gjøre området til et viktig knutepunkt i byen med nye arbeidsplasser.

– Her vil cirka 400 nye arbeidsplasser bidra positivt til aktivitet og handel i byen vår og skape mulighet for servering, tjenesteyting og handelstilbud til beste for alle, sier Haakon Tronrud i Tronrud i Tronrud Eiendom i en pressemelding.

Han ønsker å bygge ut for nye kontorarbeidsplasser i tillegg til handel, bevertning og andre bymessige tjenester.

– Etter vedtak av reguleringsplanen for Lloyds Marked har vi i Tronrud Eiendom arbeidet for å klargjøre prosjektet for gjennomføring. Med på laget har vi entreprenøren HENT AS som skal gjennomføre byggeprosjektet og sammen har vi jobbet for å finne frem til de beste løsningene for realisering, heter det videre i meldingen.

Ill. DARK Arkitekter
Ill. DARK Arkitekter

Prosjektet skal bygges ut med bærekonstruksjoner i massivtre.

– For å tilpasse prosjektet til bruk av massivtre har vi engasjert DARK Arkitekter som, sammen med Tronrud Eiendom og HENT, har videreutviklet prosjektet, skriver Tronrud videre.

– Vi henter inspirasjon fra industrihistorien til Hønefoss Brug og tilpasser oss stedet for å løfte fram den eldre bebyggelsen, sier Carl-Johan Omert fra DARK Arkitekter i meldingen.

– Vi er fortsatt på vei mot målet, men vil sammen med arkitekt og entreprenør, i tett dialog med antikvariske myndigheter, forme det endelige forslaget til fasader og klargjøre for gjennomføring av fremtidens kraftsenter i Hønefoss. Vi ser frem til at området igjen skal gi et stort positivt bidrag til Hønefoss by, sier Haakon Tronrud.