Trønderne bygger Bodø

Familiekonsernet Reinertsen fra Trondheim skal bygge nytt kulturhus for Bodø kommune, og er også innstilt for et nytt bibliotek

I tillegg bygger trønderne den nye Tverlandsbroen på 670 meter.

Biblioteket og kulturhuset er en del av Kulturkvartalet, mens Tverlandsbroen ligger langs den nye innkjøringen til Bodø nordfra. Tilsammen er prosjektene verdt nesten en halv milliard kroner for Reinertsen AS, melder selskapet i en pressemelding.

- Det er en ære å få være med på prestisjeprosjekt som dette, og ikke minst er en god mulighet for oss til å vise vår kompetanse på store prosjekter, forteller Kristian Reinertsen, som gleder seg over økt aktivitet ved firmaets Bodø-avdeling.

Kulturkvartalet, med en total bygningsmasse på 20 400 m2, blir den største utbygging i Bodø kommunes historie. Biblioteket blir et av landets mest moderne. Ikke bare kommer en rekke datamaskiner, men innbyggerne får også et digitalt verksted for produksjon av film og lyd. Kulturhuset vil medføre muligheten til å arrangere større og bedre konserter, teaterforestillinger, operaer, dans, ballett og seminarer enn tidligere. Huset vil blant annet ha en stor flerbrukssal med ca. 935 sitteplasser i amfi og på balkonger og en biscene med plass til 230. Reinertsen skal stå for betong- og stålarbeider for begge byggene, og arbeidet vil medføre et stort innslag av egenproduksjon.

- Dette er et komplisert prosjekt hvor vi får utnyttet vår kompetanse som hovedleverandør, sier Reinertsen. Firmaet skal bidra med flere plasstøpte konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler og dekker. I tillegg skal det leveres og monteres prefabrikkerte betongelementer samt stålkonstruksjoner, deriblant et komplett bæresystem for bibliotekets takkonstruksjon.

Kulturkvartalet skal gi byen et betydelig løft, og vil fungere som en kulturell kraftstasjon for innbyggerne, og det kulturelle miljøet i landsdelen. Kvartalet vil medføre en helt ny bydel med to kulturbygg; et moderne bibliotek med kafeer og utstillingslokaler, samt et kulturhus med konsert- og teater sal.

Det pågående prosjektet Tverlandsbrua er en firefelts fritt-frembygg bru på 670 meter. Brua er en del av nye riksvei 80 mellom Lødding og Vikan som ble vedtatt av Stortinget i april 2011. Det vil ta Reinertsen AS omtrent 2 år å bygge selve brua, mens total byggetid for hele brua med tilførselsveier er 2,5 år. Dette innebærer at Tverlandsbrua vil stå ferdig i løpet av 2013. Begge prosjektene organiseres av Reinertsens Divisjon for Store Landprosjekter (DSL).

- Det er krevende prosjekter vi håndterer i DSL, men med våre erfarne medarbeider lokalt i Bodø og kompetansen fra andre deler av anleggsmiljøet i Reinertsen sikrer vi god fremdrift og gode resultater, fortsetter Reinertsen.