Carl Oscar Pedersen. Foto: Forsvarsbygg

Trh-utvikling skal bygge leiligheter for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg planlegger å inngå kontrakt med selskapet Trh-utvikling AS om oppføring, leie og drift av 68 leiligheter til Forsvaret i Ørland kommune.

Trh-utvikling AS består Trh-prosjekt AS, Arnsteins eiendomsservice AS og Tømrermester Arnstein Sørgård AS. Etter leieperioden på 20 år tilfaller eiendomsretten Forsvarsbygg, skriver byggherren i en pressemelding.

Selskapene som har deltatt i anbudskonkurransen har mottatt meddelelsen, og kontrakt vil etter karensperioden bli inngått med forbehold om godkjennelse fra Forsvaret.

Leilighetene er planlagt oppført på «Meieritomta» i Brekstad sentrum, som ble ervervet av Forsvarsbygg i 2017. Bygget er planlagt oppført i fire etasjer med parkeringskjeller. Majoriteten av leilighetene vil bestå av treromsleiligheter, og parkeringskjelleren vil romme 62 biloppstillingsplasser. Noen få av leilighetene vil bli toromsleiligheter. Byggetiden vil bli halvannet til to år.

- Vi er tilfreds med at vi kommer i gang med arbeidet for å kunne tilføre Forsvaret nye boliger. Vi er også glade for samarbeidet med ledelsen i Ørland kommune, for bistanden med fremskaffelsen av tomter på Brekstad, sier Carl Oscar Pedersen, utbyggingssjef i Forsvarsbygg i meldingen.

- Ørland flystasjon er svært glad for vedtaket om bygging av leilighetene. Det er ett viktig bidrag for å få moderne, og ikke minst nok boliger for personellet ved flystasjonen. Personellet er flystasjonens viktigste ressurs. Gjennom dette vedtaket blir det mindre behov for pendling noe som er viktig både i forhold til miljø og operativ evne. Byggingen av boligene vil på sikt medføre at personell knyttet til flystasjonen får økt tilstedeværelse som igjen er et viktig bidrag til økt beredskap i flystasjonens avdelinger, legger oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 luftving, til i pressemeldingen.