Trenger tyngde for å gå for de store anleggsprosjektene – konsolideringen vil fortsette

Anleggssegmentet stiger stadig i omfang i Norge, og prosjektene krever både tyngde og kompetanse for å kunne gjennomføres, og konsolideringen innen anleggsbransjen vil derfor fortsette også i tiden fremover.