Trenger byggherrer som tar ansvar og ser fremover

Fossilfrie bygg- og anleggsplasser er noe vi allerede begynner å bli vant med i byggenæringen. Nå kommer det også enkelte krav om utslippsfrie utbygginger for fullt - og næringens aktører synes å være klare til å møte denne utviklingen. 

Kravet om både fossilfrie og utslippsfrie utbygginger er noe som kom raskt – og det var Oslo kommune som på mange måter satte seg i førersetet her. Enkelte var mer enn skeptiske til disse kravene som brått kom – men det har vist seg at næringens aktører på en overbevisende måte har klart å omstille seg til denne utviklingen. Nå er det innenfor fossilfrie utbygginger vi har de fleste erfaringene - og erfaringene viser at både leverandørene og entreprenørene har klart å gjøre justeringer for å tilpasse seg markedet. Skal man klare å levere til byggherrene som nå stiller stadig strengere krav – har man ikke noe valg. Skal selskapene være med i konkurransen må man tenke nytt.

Å nå kravene innen utslippsfrie byggeplasser vil kreve enda mye mer - fra alle parter. Det vil definitivt ikke bli lett på alle byggeplassene – det er ikke alle lokasjoner som er like godt tilpasset slike tøffe krav - men vi er overbevist om at næringens aktører vil kunne omstille seg relativt raskt til de kommende kravene også innen dette feltet. Men her er det viktig at byggherrene går riktig vei, og ser hva som er mulig å nå av mål – og at man ikke setter krav som er for urealistiske og bare fører til motløshet fra næringen. Her er det avgjørende å gi muligheter som et reelle – og som vil trigge videre omstillinger i seg selv.

Her er det viktig å se til at næringen og aktørene i næringen får tid til å tilpasse seg utviklingen som nå går unna i rekordfart. Selv om selskapene som ønsker å delta i disse konkurransene har god omstillingsevne, må man ha visse fysiske faktorer på plass før det i det hele tatt er mulig å nå slike tøffe krav. Men får man noe tid på seg til å forberede en utslippsfri fremtid, er det mye man kan få til – også på relativt kort tid. Men da er det viktig med forutsigbarhet, at byggherrene makter å gjennomføre de tøffe kravene gjennom hele prosessen – og at alle behandles likt. Det er også viktig at enda flere byggherrer våger å gå foran og ser til at de samme tøffe kravene brukes flere steder og i ulike typer prosjekter. Det vil kunne være med på å endre en hel næring - og hvordan den arbeider.

Det er flere både statlige og private norske utbyggerne som har gått foran i dette arbeidet. I utlandet er det få steder man har tøffe krav om fossilfrie og ikke minst utslippsfrie utbygginger. Her har Norge dermed en unik mulighet til virkelig å stille seg i førersetet. Vi kan ta en internasjonal plass i dette markedet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå bekreftet at handlingsplan for fossilfrie bygge- og anleggsplasser skal komme i løpet av neste år. Dette vil bli viktig i det videre arbeidet innen dette feltet. Klarer byggenæringens aktører å omstille seg så raskt som vi har sett frem til nå – kan vi forvente en forrykende utvikling innen dette feltet i tiden fremover.