Konsept for Vestlia borettslag i Trondheim. Illustrasjon: Oslotre Arkitekter

Trenæringen og boligbyggelagene sammen om nytt påbygg-initiativ

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Treteknisk, TreFokus, Treindustrien og NTNU Wood, med støtte fra Innovasjon Norge, ser nå på mulighetene for å oppgradere og bygge på gamle lavblokker med treindustrielle løsninger.