Trekk ut stikkontakten før tordenvær

Med sommervarmen følger lyn- og tordenvær og tusenvis av ødelagte elektroniske apparater. Men det er såre enkelt å gardere seg.

I snitt mottar Telenor rundt 25.000 meldinger om feil på alt fra PC-er og TV-er til mobiltelefoner og bredbåndutstyr etter lynnedslag i sommerhalvåret. En stor del av disse feilene kan unngås dersom elektronisk utstyr blir koblet fra telenettet når tordenværet kommer.

Telenor har beregnet kostnadene ved feil på elektriske apparater etter lynnedslag til over 20 millioner kroner. Ved siden av å trekke ut stikkontakten, anbefales folk å holde seg unna teleledninger i huset, og heller ikke prate i fasttelefonen ved tordenvær. Å prate i mobiltelefon eller trådløs telefon frarådes også mens tordenskrallene pågår.