Treindustrien vil ha politisk handling

Næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordrer folk til å pusse opp hjemme og ringe håndverkerne. Treindustrien mener at regjeringen må også sette i verk tiltak som kan få i gang aktivitet.

På en pressekonferanse torsdag 23. april oppfordret næringsministeren folk til å sette i gang oppussing av huset og bidra til å støtte opp om næringer gjennom innkjøp.

- Byggenæringen spiller en sentral rolle i å skape aktivitet i norsk økonomi. Det er svært positivt at næringsministeren oppfordrer til å sette i gang prosjekter. Da må regjeringen også bidra med virkemidler, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad i en pressemelding.

Treindustrien skriver i meldingen at de håper regjeringen lytter til innspillene BNL har gitt dem. Når det gjelder boligmarkedet er det blant annet foreslått støtteordninger via ENOVA til oppgradering, også til trinnvise forbedringer,.

- Rehabilitering av boliger og bygg er med på å forlenge levetiden for bygninger som er positivt for å nå klima- og miljømål og i en overgang til sirkulær økonomi. Tilpasning og oppgradering av boliger er også med på å støtte helse- og omsorgsmål hvor mennesker kan bo lengst mulig i hjemmene sine, sier Finstad.

- Samtidig må også byggeaktivitet, rehabilitering og vedlikeholdsprosjekter i offentlig regi settes i gang, der kommunene må ha økonomiske muskler til å opprettholde aktivitet, legger hun til.