Heidi Finstad. Foto: Ingar Sorensen

Heidi Finstad. Foto: Ingar Sorensen

Treindustrien: – Salget av trebaserte byggevarer falt med 20,5 prosent i oktober

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt med 20,5 prosent i oktober sammenliknet med september i år, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.

Det skriver Treindustrien i en pressmelding.

Sammenlignet med oktober i fjor, er det akkumulerte salget i volum 29,1 prosent lavere. Oktober i fjor hadde historisk høyt salg, og til tross for et fall er salget nå på et fortsatt høyt nivå.

Eksporten av trelast faller med 17,8 prosent i oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Eksporten av sagtømmer øker imidlertid med hele 37,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

– Salget faller i oktober, og vi ser en utflating i markedet som en forventet sesongsvingning, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Hun sier den den økende eksporten av sagtømmer viser fortsatt sterk etterspørsel internasjonalt etter trebaserte produkter. Eksportrestriksjoner i Russland gjør blant annet at Kina dreier mot Europa. I tillegg er det store tap av volum fra Canada. Dette påvirker det globale markedet.

– Treindustrien er avhengig av å bygge lager nå for å dekke opp for ordrer fremover og for å være rustet til å møte neste høysesong. Lagernivåene ligger nærmere 40 prosent lavere enn det som var et normalt nivå på denne tiden av året, før pandemien, sier Finstad i pressemeldingen.

– Mange bedrifter er i gang med investeringer for å øke produksjonskapasiteten, både i Norge, Sverige og i resten av Europa. Lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr utfordrer både kostnader og produksjonskapasitet fremover, legger hun til.