Treindustrien mobiliserer for gode rammevilkår

I forrige uke møtte Treindustrien, BNL, og Skogeierforbundet Hedmark og Oppland fylke, samt 13 kommuner fra regionen. Treindustrien tok initiativ til møte for å følge opp forskriftsendringen knyttet til 60 tonn for tømmervogntog.

Administrerende direktør Heidi Kielland i Treindustrien redegjorde for betydningen av gode samferdselsvilkår, og hvordan kommuner og fylker kan bidra for å bedre rammebetingelse for treindustrien.

- Ny forskrift knyttet til innføring av 24 meter og 60 tonn for tømmervogntog gir muligheter for å utnytte veinettets kapasitet bedre, men forutsetter at kommuner og fylker følger opp. Da deres forutsetninger er begrenset, må Treindustrien være aktive i arbeidet med å få oppklassifisert mest mulig av det kommunale og fylkeskommunale veinettet innen fristen medio november, skriver Heidi Kielland i et informasjonsbrev til Treindustriens medlemsbedrifter i etterkant av møtet.

Organisasjonene i verdikjeden har nå invitert kommuner og fylker til samarbeid om å sørge for opp klassifisering av vegnettet.

Fylkesordføreren i Oppland, Gro Lundby (Ap), skal ha vært positiv til initiativet fra organisasjonene og uttrykte under møtet stor vilje til samarbeid.

I tillegg til fylkesordførere fra Oppland og Hedmark, deltok ordførere, representanter fra administrasjonen i kommunen, og bedriftsledere.

Også Marit Holtermann Foss fra Treforedlingsindustriens bransjeforening, Jørgen Leegaard i Byggenæringens landsforening, Arve Ulfsbøl fra Eidskog Stangeskovene og Dag Skjølaas fra Skogeierforbundet deltok på møtet.

Heidi Kielland har også en gjestekommentar på bygg.no om Treindustriens krav om en oppklassifisering av veilistene. Kommentaren finner du her.