Treindustrien flytter til NHO-bygget

Treindustrien flytter kontorer fra Forskningsveien 3B på Blinderen til Middelthunsgate 27 på Majorstuen, i NHO-bygget.

Treindustrien er tilknyttet BNL.

- Byggenæringen er en viktig del av det norske samfunnet. Som et ledd i å styrke samhandlingen med øvrige aktører i byggenæringen ser Treindustrien mange fordeler ved en fysisk samlokalisering sammen med øvrige bransjer som er tilknyttet BNL, sier adm. dir. Heidi Finstad Kielland i Treindustrien.

- Samtidig gis det grunnlag for å utvikle samarbeidet med andre bransjer i NHO-fellesskapet. Treforedlingsindustriens Bransjeforening er også lokalisert på samme adresse, og det er en klar fordel at norsk treforbrukende industri har samme fysiske lokalisering. Dette styrker grunnlaget for samarbeid om felles utfordringer og muligheter, legger hun til.