Adapt. Illustrasjon: Team Urbis

Tre skal bli et viktig element i nytt regjeringskvartal

Det nye regjeringskvartalet skal bygges med tre som et viktig element, fastslår et bredt stortingsflertall.

Ekspertadvarsler om at treverk er for svakt og usikkert ble skjøvet til side da Høyre og Fremskrittspartiet sluttet seg til et forslag fra opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og KrF om at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet.

En samlet kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ber regjeringen «legge opp til at regjeringskvartalet skal stå som et eksempel på god byggeskikk og arkitektur, og at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet», heter det i innstillingen som ble fremmet tirsdag.

Klima og jobber

– Dette er en seier for norsk treindustri, norsk byggeskikk og klima. Vi bruker milliarder av statlige kroner til bygging hvert år. Dette vedtaket styrker norske næringsinteresser og åpner for nye arbeidsplasser i Norge, sier Sp-representant og forslagsarkitekt Willfred Nordlund til NTB.

I løpet av komitébehandlingen sluttet regjeringspartiene seg til forslaget fra opposisjonspartiene som i fem punkter tar til orde for et regjeringskvartal der strenge krav til klimagassutslipp er et gjennomgående tema.

I komiteens innstilling heter det blant annet at beregningene av miljøeffekt skal omfatte både råvareuttak, produksjon, transport og byggefasen.

Forpliktelse

Nordlund viser til at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i utgangspunktet har stilt seg positiv til bruk av tre i et nytt regjeringskvartal, men samtidig advart mot å ta beslutninger om materialvalg allerede nå.

– En samlet komité mener at det ikke er tilstrekkelig med en positiv forståelse fra regjeringen. Her ønsker vi å forplikte regjeringen til å følge opp, sier Nordlund.

Ekspert advarer

Avdelingsleder Svein Olav Christensen ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg har overfor TV 2 advart mot å bruke tre i bærende konstruksjoner og fasader på bygg som kan utsettes for eksplosjonsbelastning eller andre terroranslag. Mot dette har betong bedre motstandsevne, anførte han.

Nordlund viser til at tre også er et fremtredende materiale på hovedflyplassen på Gardermoen, og sier at både miljøorganisasjoner, industrien og skognæringen har uttrykt sterk støtte til å bygge et regjeringskvartal i tre.

– Dette blir et miljø- og innovasjonsprosjekt vi kan være stolte av, sier han.