Foto: Terje Pedersen / NTB

 Foto: Terje Pedersen / NTB

Tre menn dømt for grove bedragerier av over 4 millioner kroner

Tre menn er dømt for bedrageri av over 4 millioner kroner, blant annet ved å ta opp lån ved hjelp av misbrukt identitet og svindel.

Mennene har blant annet forfalsket låntakernes signaturer på gjeldsbrev og pantsettelsesdokumenter, opplyser politiet i Oslo.

– Ingen av disse «låntakerne» fikk noen del av utbetalingene fra utlåner, derimot gikk utbetalingene alltid til en eller flere av de tiltalte, skriver politiet.

Mennene skal også ha fått ansatte i Kartverket til å tinglyse pantheftelser i boliger til tredjepersoner, og forfalsket underskrifter på pantedokumentene.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen. Samtlige av de tiltalte har blitt domfelt etter tiltalen for forsettlige grove bedragerier og dokumentfalsk. Straffutmålingen fremstår også riktig og rimelig, sier politiadvokat Maren Østern.

En mann i 40-årene er dømt til fengsel i to år og seks måneder, mens en mann i 70-årene er dømt til fengsel i to år og fire måneder. En mann i 50-årene er dømt til ti måneders fengsel.

Samlet må de tre mennene betale erstatning på over 5,2 millioner kroner til de fornærmede i saken. Dommen er ikke rettskraftig.