De første skissene fra prosjekteringsgruppen ble presentert i sommer og viser en mulig utforming av et framtidig storsykehus i Moelv. Skissene gir signaler om at tre vil være et naturlig materialvalg i skogsfylket Innlandet. Illustrasjon: Ratio Arkitekter og Arkitema.

De første skissene fra prosjekteringsgruppen ble presentert i sommer og viser en mulig utforming av et framtidig storsykehus i Moelv. Skissene gir signaler om at tre vil være et naturlig materialvalg i skogsfylket Innlandet. Illustrasjon: Ratio Arkitekter og Arkitema.

Tre dominerer i Mjøssykehus-skisser

De første skissene av Mjøssykehuset gir signaler om at tre blir et viktig materiale den dagen prosjektet skal realiseres. – Det er klart det er naturlig å tenke en del bruk av tre når man skal bygge et nytt storsykehus i Innlandet, sier sivilarkitekt Kari Anne Munthe-Kaas i Ratio Arkitekter.