Illustrasjonsfoto: Nye Veier

Illustrasjonsfoto: Nye Veier

Trangere i døra hos Nye Veier

I forslaget til statsbudsjett for 2023 får Nye Veier overført en økonomisk ramme som tilsvarer hva de tidligere er forespeilet, men med økte markedspriser og at E16 Skaret - Hønefoss legges inn i den ordinære porteføljen vil det kunne bety færre meter vei.