Tragisk ulykke

Det er viktig at man nå kommer til bunns i ansvarsforholdene etter at en kvinne omkom etter at store deler av en bygning raste over fortauet i Trondheimsveien i Oslo søndag kveld.

Denne bygningen har stått tom siden 2003 etter en brann. Siden har det vært stor diskusjon om hva som skulle skje med bygningen. Det skal bl a ha vært søkt om riving men så langt er detmye uklart om utfallet av denne søknaden. Det synes også å være til dels uklare eierforhold. Dessverre er det alt for mange falleferdige bygninger som står som latente drapsmaskinerrundt om i mange byer og tettsteder. På tross at uttallige henvendelser til eiere og ulike etaterkan slike bygg bli stående i årevis. Vi skjønner ikke at dette skal være så vanskelig. Myndighetene må etter vårt syn ha tilstrekkelige virkemidler til å gripe inn når falleferdige bygg er til stor fare for sine omgivelser. Liv og helse må veie mest i slike saker.