I braketten boltes profiler, et skinnesystem som tar hånd om alle tekniske installasjoner, himling, utstyr for sykehuset og midlertidige installasjoner under byggeperioden. Foto: Lasse Røed

Tønsbergprosjektet tar i bruk nyvinning

I Tønsberg er CURA og Skanska godt i gang med å prosjektere og bygge et av Norges mest fremtidsrettede psykiatribygg. 

Allerede tidlig i byggefasen ser prosjektet gevinst ved bruk av en nyutviklet brakett.

Sykehuset i Vestfold har vært en pådriver til å utfordre CURA og Skanska til å tenke nytt. Tønsbergprosjektet har sammen med Øglænd System utviklet en brakett som prosjektet nå installerer for fullt på det nye psykiatribygget. Resultatene og tilbakemeldingene har så langt vært svært gode. Det er snakk om enkel montasje ved at brakettene monteres av hulldekkleverandøren samtidig med installasjon av hulldekkelementene.

Gevinst

I braketten boltes profiler, et skinnesystem som tar hånd om alle tekniske installasjoner, himling, utstyr for sykehuset og midlertidige installasjoner under byggeperioden. Tønsbergprosjektet har stor tro på at dette vil gi tidsbesparelser og mere fleksibilitet i byggeperioden, installasjonsfasen og i driftsfasen.

- Vanligvis blir VVS- og tekniske installasjoner i himlingen festet til hulldekker ved å bore tusenvis av hull på undersiden av dekkene. Dette er tidkrevende og repetitivt arbeid som kan føre til belastningsskader hos fagarbeidere som utfører mye av denne typen arbeidsoperasjoner. Støy er også en utfordring ved boring i betong. I tillegg er det også en sikkerhetsrisiko knyttet til dette, ettersom det ofte er snakk om arbeid i høyden når man utfører boringen. De nye brakettene gjør mye av dette arbeidet overflødig.

Brakettene og skinnesystemet reduserer behovet for boring i hulldekkene betraktelig. Med tanke hvor mange tusen hulldekker som bygges og installeres på norske byggeprosjekter hvert år, er dette en oppfinnelse som kan få store positive ringvirkninger i BA-næringen.

Jeg vil beskrive dette som en liten revolusjon, rett og slett, sier Svein Mossing, senior prosjekteringsleder i Skanska.

- Revolusjon kan kanskje høres litt voldsomt ut, men vi snakker faktisk om en nyvinning som både er tidsbesparende, kan redusere belastningsskader og ivaretar sikkerheten til fagarbeiderne våre i større grad enn tidligere. Det er grunnen til at jeg håper disse brakettene vil bli tatt i bruk på byggeprosjekter over hele landet fremover, forklarer Mossing.

Effektiv samhandling bærer frukter

Bruken av de nye brakettene er en av flere tekniske nyvinninger som prosjektet tar i bruk. I starten av november stakk Tønsbergprosjektet av med VM-tittelen i åpenBIM daBuildingSMART Internationals pris for beste prosjekt i kategorien Design Using Open Technology ble utdelt i London. Tønsbergprosjektet er også første samarbeidskontrakten etter modellen Integrated Project Delivery, også kjent som IPD. Den effektive samhandlingen som IPD-kontrakten muliggjør, trekkes frem som en av de viktigste årsakene til at prosjektet lykkes med innovative løsninger.

- Det er helt avgjørende at alle prosjekts partnere; byggherre, prosjekterende, arkitekter og entreprenør, er motiverte og dedikerte i oppgaven med å løfte frem innovative løsninger. Samarbeidskontrakten vi bruker gjør at samarbeidet er tettere og mer konstruktivt, hvor totalløsningene for prosjektet står i fokus, og ikke den enkelte parts leveranse eller krav. Dette fører til at vi klarer å hente ut mer av det faktiske potensialet som ligger hos den enkelte. Både BIM-prisen vi mottok og utviklingen av braketten er gode eksempler på at dette fungerer i praksis, sier prosjektsjef i Skanska, Hans Thomas Gaarder og oppdragsleder for CURA-gruppen Hans Ole Haugen.

Kompetanse
IPD-modellen er hyppig brukt i utbygging av sykehus i USA, og Skanska har erfaring med samhandlingsform i Sverige, USA og Storbritannia.

– For å trekke på den internasjonale spisskompetansen på sykehusbygging i selskapet, har Skanska Norge hentet inn Skanska Construction UK til et arbeidsfellesskap. Sammen med partnerne i CURA-gruppen, som består av Multiconsult, Hjellnes Consult, Erichsen & Horgen, LINK Arkitektur og Bølgeblikk Arkitekter, har de tilpasset den amerikanske IPD-modellen til norske forhold. Byggherren, Skanska og CURA-gruppen har vært samlokalisert og jobbet tett sammen helt fra forprosjektfasen, heter det i en pressemelding.

Tønsbergprosjektet består av nytt psykiatribygg med et bruttoareal på ca. 12.000 kvadratmeter og et somatikkbygg på 33.000 kvadratmeter i tilknytning til dagens infrastruktur. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg og rivning av eksisterende sykehusbygninger. Psykiatribygget fullføres i mars 2019, mens somatikkbygget er ferdig i 2021.

Rupert Hanna (f.v.) Morten Halvorsen, og Svein Mossing. Foto: Lasse Røed