Foto: ProdeconFoto: ProdeconFoto: ProdeconFoto: ProdeconIll. Crux ArkitekturIll. Crux Arkitektur

Tok første spadetak for nytt klubbhus på Ferd-stadion

Mandag 10. juni ble første spadetak for nytt klubbhus på Ferd-stadion markert.

Det første spadetaket, som ble utført med en gravemaskin, ble gjennomført av CEO i Ferd, Morten Borge.

Det nye klubbhuset til Monolitten blir realisert etter et spleiselag mellom Ferd, Oslo kommune (BYM), spillemidler og kompensasjon fra Statens vegvesen for riving av det gamle klubbhuset i forbindelse med utvidelse av sykkelveien langs stadion.

I en melding til Byggeindustrien informerer prosjektleder Martin Just i Prodecon at klubbhuset er på cirka 550 kvadratmeter. Klubbhuset består av garderobeanlegg for spillere og dommere, kiosk med tilhørende anretningskjøkken, kontorplasser og forsamlingslokale for klubben.

Bygget skal stå ferdig til sommersesongen 2025.

Byggherre er stiftelsen Bygdø Monolitten og prosjektledelse utføres av Prodecon. Totalentreprenør er Strøm Gundersen AS og arkitekt i prosjektet er Crux Arkitektur AS.