Tøffe anleggsmarginer

Aktivitetsnivået i anleggsmarkedet når stadig nye høyder. Aldri tidligere har omsetningen innen denne sektoren vært større - men resultatene følger ikke etter.

I år forventer man at anleggsmarkedet skal investere for svimlende 92 milliarder kroner – i tillegg kommer anleggsvedlikeholdet på rundt 34 milliarder kroner. Dette er en enorm vekst i forhold til kun for få år siden – og på et helt annet nivå enn vi noen sinne tidligere har sett. Samtidig ser vi at marginene er presset i denne delen av markedet. Flere entreprenører har gått på tapsprosjekter og kan rapportere om dårlige tall – langt svakere enn man tidligere har sett. Og det er ikke bare de store aktørene som sliter i et stadig mer omfattende og komplekst marked - også flere av de mindre og mellomstore kjenner på presset.

BDO har brukt det siste året på å samle inn en omfattende mengde data fra over 2.000 av virksomhetene i landets byggenæring – og disse dataene er katalogisert slik at man blant annet kan søke informasjon utfra type selskap, størrelse på omsetning og hvilken region man tilhører. Ser man på utførende aktører innen anlegg, ser vi at marginene fikk seg en knekk i 2017. I 2016 lå resultatgraden på cirka fire prosent, mens de utførende i anleggsmarkedet fikk en resultatgrad på svake 1,9 prosent for 2017-tallene. Disse tallene kommer fra 343 selskaper i anleggskategorien. Ser på man på byggentreprenørene i 2017, ligger tallene på 4,2 prosent driftsmargin, fordelt på 584 selskaper. For å komme med i BDOs nettbaserte oversikt må man ha en omsetning på over 50 millioner kroner – og over 50 prosent av selskapets omsetning må være innen bygg og anlegg.

En anleggsmargin på 1,9 prosent er selvsagt et altfor lavt tall og vitner om en uheldig utvikling. Man klarer ikke å bygge en sunn og god anleggsektor med marginer på dette nivået – og dette er en utvikling som er uheldig både for entreprenørene selv, men også byggherrene. Det norske anleggsmarkedet trenger en sunn og sterk base av leverandører som skal jobbe i markedet.

Det er også mulig å gå ytterligere inn i tallene i basen. De største entreprenørene (med en omsetning på over 500 millioner kroner), har en margin på 0,6 i 2017, mens de mellomstore (250-500 millioner) har en margin på 3,5 prosent (som faktisk er en økning fra året før), og de minste (50-250 millioner) har en driftsmargin på 3,2 prosent. Oversikten til BDO viser at det er anleggsselskapene i region Innlandet som har de beste tallene med en margin på 6,8 prosent (fordelt på 30 virksomheter), mens man i Buskerud hadde de svakeste resultatene, med en driftsmargin på -2,3 prosent, fordelt på 12 bedrifter.

Det er flere faktorer som kan påvirke en slik oversikt. Noen av de største selskapene har tall som i stor grad kan påvirke totaltallene alene, i begge retninger. Hvor stor del av anleggsomsetningen til de store selskapene som er tatt inn i oversikten vil også kunne påvirke.

Det er i seg selv ikke overraskende at anleggsmarginene er presset. Det har vi sett flere eksempler på allerede. Anleggsbransjen består nå av større og mer komplekse kontrakter, og innebærer en stadig større risiko for aktørene som jobber inn mot de største prosjektene. Vi ser også at mange har måttet tåle store tap, og vi ser at tvistenivået helt klart er til stede i denne delen av næringen. Selv om aktiviteten har økt kraftig, er samtidig konkurransen stor i markedet. De lokale entreprenørene har over tid bygd opp sin kapasitet – og stadig flere utenlandske interessenter ser det norske anleggsmarkedet som spennende.

Slik kommer det fortsatt til å være med det aktivitetsnivået og den forventede fortsatte økningen fremover. I dette bildet er det viktig at man også klarer å få opp lønnsomheten i anleggsbransjen. Ingen er tjent med så pressede marginer som vi nå ser hos flere av selskapene.