Foto: Knut Bryne

To vinnere av CIC 2017 Award i Tromsø

Det norske betongmiljøet delte ut to nye internasjonale innovasjonspriser under CIC 2017.

De populære CIC awards ble første gang delt ut under Concrete Innovation Conference i Oslo i 2014 og 7. mars, tre år etter, ble det delt ut to nye priser.

I årets konkurranse ble innovatørene invitert til å delta med presentasjoner innen fire ulike temaer:

1. Environmentally friendliness or sustainability

2. Buildability - efficient construction techniques

3. Structural performance

4. Service life

Etter grundige vurderinger i Norsk Betongforenings FoU-komite som var utpekt som jury, ble de besluttet at det var to vinnere av CIC 2017 award innenfor to av de fire temaene.

Tor Arne Martius-Hammer (t.v.) og Harald Justnes fra SINTEF Byggforsk delte ut årets priser i samarbeid med Byggutengrenser. Foto: Knut Bryne

Tor Arne Martius-Hammer og Harald Justnes fra SINTEF Byggforsk delte ut årets priser i samarbeid med Byggutengrenser.

Den første vinneren var innenfor temaet “Buildability – efficient construction techniques”. Et team fra ETH Zurich fikk prisen for presentasjonen av “Mesh mould – an on-site, robotically fabricated functional formwork”. Norman Hack og Timothy Wangler fra ETH Zurich tok imot den spesialdesignede betongplaketten på vegne av teamet bak innovasjonen. Vinneren har utviklet et robotisert system for etablering av armering før støping av betongkonstruksjoner og dette kan være en av løsningene for å oppnå økt industrialisering i betongbransjen.

Foto: Knut Bryne

Den andre vinneren var innenfor temaet «Structural performance ». Et team fra Dr Techn Olav Olsen fikk prisen for presentasjonen av « Shell design – Innovative concrete design”. Jonas Stene Pettersen og Simon Grøterud Bjønness tok stolt mot betongplaketten på vegne av Dr Techn Olav Olsen. Shell design et et digital verktøy som støtter ingeniørenes arbeid med mer effektiv design av store komplekse konstruksjoner, det flytter grensene for hvordan materialer kan utnyttes sammenlignet med eksisterende programmer.