Distriktsbefolkningen er mest opptatt av å få kuttet drivstoffprisene, mens befolkningen i landet som helhet mener strømprisene har størst betydning for økonomien. Foto: Torstein Bøe / NTB

Distriktsbefolkningen er mest opptatt av å få kuttet drivstoffprisene, mens befolkningen i landet som helhet mener strømprisene har størst betydning for økonomien. Foto: Torstein Bøe / NTB

To av tre i Distrikts-Norge vil ha avgiftskutt på drivstoff

Strømstøtte er det viktigste tiltaket fra regjeringen for å sikre nordmenns økonomi nå, ifølge en undersøkelse. På andre plass kommer redusert drivstoffavgift.

Norges Automobil-Forbund (Naf) har spurt 1005 personer over hele landet hva de mener er det viktigste regjeringen kan gjøre for å trygge innbyggernes økonomi.

I befolkningen som helhet svarer 66 prosent at fortsatt strømstøtte er viktigst, mens 44 prosent er mest opptatt av kutt i avgifter på drivstoff.

Blant de som bor i distriktene er imidlertid resultatene motsatt. Her svarer 66 prosent avgiftskutt og drivstoff, og 49 prosent svarer strømstøtte.

– I mange distriktskommuner, spesielt i Nord- og Midt-Norge der strømprisen har vært lavere, gjør de skyhøye drivstoffprisene et større innhogg i økonomien enn det strømmen har gjort til nå. Men det er ingen tegn til at energikrisen er på hell, og det er viktig at regjeringen skaper trygghet for folk både i by og bygd, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.