To av ti vil ha eiendomsskatt

Bare to av ti spurte i en ny meningsmåling er positive til kommunal eiendomsskatt.

Halvparten av de spurte er motstandere av kommunal eiendomsskatt, mens nesten tre av ti, 26 prosent, ikke har gjort seg opp noen mening om spørsmålet som Synovate MMI har stilt til 1.000 nordmenn på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund (HL).

Det får HLs administrerende direktør Peter Batta til å slå fast at eiendomsskatten bør være blant de viktigste sakene fram til valget.
Eiendomsskatt er innført i en tredel av norske kommuner. Motstanden er sterkest blant de eldste, og i aldersgruppen fra 60 år og eldre er 67 prosent mot eiendomsskatten. Motstanden øker også med økende inntekt, viser undersøkelsen.

Velgerne til Høyre og Frp er klart mest negative, fulgt av velgerne til RV og Senterpartiet. Bare blant SV-velgerne er det flertall for eiendomsskatt.