Bakgrunnen for tilsynssaken er blant annet brannen i Oslofjordtunnelen (bildet) i 2011. Illustrasjonsfoto.

Tilsyn med tunnelsikkerhet i region øst

Vegtilsynet har varslet Statens vegvesen, region øst om tilsyn med tunnelsikkerhet. Bakgrunnen for tilsynssaken er blant annet brannen i Oslofjordtunnelen i 2011.

Ifølge en pressemelding fra Vegtilsynet er målet for saken å undersøke i hvilken grad tilsynspart gjennomfører og tar i bruk risikoanalyser i samsvar med krav.

- Vegtilsynet ønsker å undersøke om Statens vegvesen, Region øst gjennomfører risikoanalyser ifølge krav, om de vurderer risiko likt i sammenliknbare tunneler, og om regionen bruker risikoanalysene når beslutninger om sikkerhet skal tas, skriver Vegtilsynet i meldingen.

Bakgrunnen for tilsynssaken er blant annet Statens havarikommisjons rapport etter brannen i Oslofjordtunnelen i 2011, der SHT i tilrådningen ber Statens vegvesen om å:

«[videreutvikle] sitt sikkerhetsstyringssystem med hensyn på risikobaserte […] prinsipper for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for Oslofjordtunnelen og tilsvarende veitunneler.»

- Et viktig tilsynskriterium vil være tunnelsikkerhetsforskriften som pålegger Statens vegvesen å gjennomføre risikoanalyser med det formål «å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle ulykker», skriver Vegtilsynet.

Vegtilsynet mener også det er viktig at Statens vegvesen nyttiggjør seg disse risikoanalysene slik at man er i forkant og ikke kun justerer sikkerhetsnivå i etterkant av hendelser.

Tilsynsrapporten ventes ferdig ved slutten av året.