Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Tilbyr gratis etterutdanning for ansatte, permitterte og ledige fagarbeidere

I oktober åpnes det opp for etterutdanning i digitalisering for fagarbeidere.

– Vi håper at mange vil benytte seg av muligheten til sikre seg relevant kompetansepåfyll, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL til BNLs nettsider.

Regjeringen har bevilget ekstra midler til etterutdanning og kompetanseutvikling på grunn av koronakrisen.

Tilbudet er for ansatte, permitterte og ledige, og kan tas i kombinasjon med jobb. Permitterte kan også delta uten å miste dagpengene.

BNL, Fellesforbundet og Norsk Industri samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge om bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien.

- Det utvikles modulbaserte etterutdanninger for fagarbeidere for å sikre at vi har riktig kompetanse for et arbeidsliv i endring, melder BNL.

I den forbindelse tilbys nå tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» i Trondheim og Stavanger i oktober. Tilbudet er utviklet ved Fagskolen i Oslo Akershus.
Modulene er:

Grunnleggende digitale ferdigheter

Digital hverdag

Digital produksjon

Les mer om tilbudet her