Tidligere plan- og bygningssjef i Oslo, Ellen de Vibe, ble satt på glattcelle etter å ha lenket seg fast utenfor regjeringskvartalet tirsdag. Hun mener det fortsatt er håp om å bevare Y-blokka. Foto: Pål de Vibe

Tidligere plan- og bygningssjef satt på glattcelle etter lenkeaksjon - mener det fortsatt er håp for Y-blokka

Tidligere plan- og bygningssjef i Oslo, Ellen de Vibe, satt tirsdag ettermiddag to timer på glattcelle på Politihuset i Oslo etter å ha lenket seg fast foran Y-blokka. – Så lenge bygget fortsatt står, er det håp, mener hun.

Ellen de Vibe var plan- og bygningssjef i Oslo i over 20 år. Tirsdag morgen var hun en del av en lenkegjeng som demonstrerte for bevaring av Y-blokka i regjeringskvartalet.

Aksjonen varte i seks timer før den ble stanset av politiet. Da ble Ellen de Vibe tatt med til Politihuset på Grønland og satt på glattcelle.

– Jeg kom til politihuset litt før klokken 14 og klokken 17.00 lukket jeg døren på politistasjonen bak meg. Da hadde jeg sittet et par timer på glattcelle. Jeg fikk en fin stille stund til å reflektere over hva jeg hadde vært med på, sier Ellen de Vibe til Byggeindustrien.

Det er første gang de Vibe har tydd til sivil ulydighet for en sak.

– Møtet med politiet var stort sett greit, men jeg håper det er første og siste gang jeg sitter på glattcelle, sier de Vibe.

Mener det er håp

Til tross for at krav om en midlertidig stans av rivearbeidene nylig ble avvist i Oslo tingrett og at regjeringen gang på gang har avvist at det er aktuelt å snu i den betente saken, mener de Vibe det er verdt å kjempe videre.

Kamplysten er ikke blitt svekket etter at bystyret endret holdning i forrige uke da de ba regjeringen vurdere nedskalering av regjeringsprosjektet og bevaring av Y-blokka.

– Så lenge bygget står der, er det håp, mener de Vibe som forklarer engasjementet sitt slik:

– Y-blokka er et av fellesskapets viktigste kulturminner både som arkitektur og kunst, men også som et bilde av oppbygningen av Norge. Det er et speilbilde av velferdssamfunnet med stabile politiske systemer som har gitt oss alt fra oljefond til kloke omfordelingsmekanismer nå i koronatider. Det er utrolig viktig å ikke kaste over bord disse fellesskapsminnene som startet lenge før jeg ble født, og som vil fortsette lenge etter at jeg er død, sier Ellen de Vibe.

Klimasak

Hun peker også på at regjeringen nettopp har lagt fram en kulturmiljømelding der gjenbruk av bygninger er trukket frem som et førstevalg fremfor å rive og bygg nytt.

– Skal vi møte klimautfordringene må de tas på alvor. 12. mai skal Stortinget behandle revidert nasjonalbudsjett og i disse koronatider er spørsmålet om vi ikke trenger de pengene som Norge har til en grønn omstilling. Vi trenger klimavennlige byggeri, gjenbruk og flere rimelige boliger som byggebransjen kan bygge fremfor at de bygger et gedigent nytt regjeringskvartal, sier de Vibe.

Jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo. Foto: Uio.no

– Primært en politisk og ikke en juridisk sak

Jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo vil ikke mene noe om hvor mye realisme det er i Ellen de Vibes håp om å bevare Y-blokka.

Etter at kravet om foreløpig stans av rivearbeidene ble avslått i tingretten i begynnelsen av april, anser Smith dagens situasjon rundt Y-blokka primært som en politisk sak, ikke en juridisk sak.

 – Lenkeaksjonen må først og fremst forstås som en politisk markering for å forsøke å få regjeringen til å endre sitt standpunkt. Det er ingen spesielle juridiske sider ved dette, utover at aksjonistene her gjør et innspill av politisk karakter som kan tenkes å være ulovlig. De får ta sin straff om noen vil finne på å ville straffe dem for det, sier Eivind Smith.

Han understreker at lenkeaksjoner og andre ulovlige demonstrasjoner ikke er uvanlige for å påvirke kontroversielle regulerings- eller byggesaker.

– Det skjer fra tid til annen at folk for eksempel stenger en gate for å fremprovosere fartsreduksjon eller stengning, og så kan vi jo trekke frem Alta-aksjonen. Noen sånne aksjoner har effekt, andre fungerer heller dårlig. Andre får bedømme hvor mye realisme det er i å aksjonere for å få snudd vedtaket om rivning av Y-blokka, sier Smith