Kontrakten ble signert torsdag.

Tidenes største kontrakt for Caverion

Nasjonalmuseet-kontrakten som Caverion signerte med Statsbygg torsdag, er selskapets største gjennom tidene.

- Vi er veldig godt fornøyde. Kontraktene vi har signert i dag er på rundt 360 millioner kroner ekskl. mva. for alle tre tekniske fag, rør, elkraft og ventilasjon, opplyser administrerende direktør, Knut Gaaserud i Caverion til Byggeindusrien.

Sammen med AF, som undertegnet en annen stor Nasjonamuseet-kontrakt, undertegnet de kontrakten med Statsbygg på torsdag.

- Vi ser at det vil det bli mange endringer underveis. Det ligger også noen opsjoner inne. Dette blir en kjempespennende utfordring for oss å ha kontroll på hele bygget. Vi kan koordinerer dette godt internt, noe som er en stor fordel. Vi har vært i gang med å planlegge Nasjonalmuseet i en måned allerede og har forberedt oss veldig godt. Vi startet med å se på hele bygget. Utforming og tilkomst. Det blir en tøff plan med mye som skal gjennomføres på kort tid med avhengigheter til andre parter. Det blir avgjørende hvordan planen og grensesnittene mot de andre entreprenørene blir, understreker han.

Elektroentreprisen en stor utfordring

Han tror elektroentreprisen blir den største utfordringen. Der får man åpnet byggeavsnitt og får så og så lang tid inne i byggeavsnittene.

- Så må man ut igjen og inn i neste byggeavsnitt og gjøre alt ferdig før neste arbeidsoperasjon. Det krever en meget omfattende planlegging, påpeker Gaaserud, og tilføyer at de starter i plan en med bæresystemene for elektro og bygger seg oppover.

Den eksisterende kontrakten gjelder til høsten 2018 med eventuelle tillegg og endringer.

- Vi er jo veldig stolte over å være med på å bygge Nasjonalmuseet som blir et praktbygg. Det er et prestisjebygg for Caverion og en kjempereferanse i ettertid. Dette er også med på å utvikle oss som selskap. Her skal vi inn med så mange mennesker og gjøre veldig mye på kort tid. Det stiller jo også krav til at vi må tenke litt nytt for å sikre effektiv produksjon, påpeker han.

Lærte av mockup

En tur til mockupen i Sandvika var meget nyttig.

- Vi så hvordan det var tenkt å bygge opp de tekniske anleggene opp imot de bygningsmessige. Det har vært til stor nytte i prisingen av tilbudet, sier avdelingsleder, Lars Berger i Caverion.

Direktør for forretningsutvikling i Caverion, Roar Andersen, påpeker viktigheten av at Caverion nå skal levere alle tekniske fag og tenke helhetlig selv om oppgaven er fordelt på tre separate kontakter.

- Vi er en flerfaglig teknisk entreprenør. Det tror jeg vil være til fordel for byggherren i dette prosjektet. I tillegg er dette helt i tråd med vår strategi om å videreutvikle vår organisasjon til å levere store krevende prosjekter. Dette vil også skape stor grad av stolthet internt, og vi ser virkelig frem til å komme i gang med Nasjonalmuseet som utvilsomt er et signalbygg, avslutter en fornøyd Andersen