Tone Tellevik Dahl. Foto: Sturlason

Tone Tellevik Dahl. Foto: Sturlason

Tellevik Dahl etterlyser sterkere kriseforståelse

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom etterlyser en sterkere kriseforståelse fra myndighetene rundt klimakrisen.

– Da koronapandemien traff Norge ble BAE-næringen raskt ansett som viktig for å holde hjulene i gang. Under strømkrisen har næringen bidratt til å finne kriseløsninger i form av kompensasjonsordninger. Her viser den norske modellen med samarbeid mellom myndigheter og næringsliv sin styrke. Så hvorfor viser ikke myndighetene en tilsvarende kriseforståelse rundt klimakrisen som er den største krisen av alle, påpeker Tellevik Dahl.

Det er kjent at BAE-næringen står for en vesentlig del av klimagassutslippene. Tellevik Dahl påpeker at næringen både vil og kan bidra til å redusere utslipp i stor skala. Likevel oppfatter hun at interessen fra myndighetene er laber.

– Næringen selv må ta noe av ansvaret for dette, mener hun.

Tellevik Dahl sitter i styringsgruppen i BAE-næringens samarbeidsinitiativ SAMMEN2030, og er leder i styringsgruppen for Bygg Arena Arendal. Bygg Arena Arendal ble etablert i forbindelse med Arendalskauka 2021 der aktørene i BAE-næringen ønsket å skape oppmerksomhet og synlighet rundt næringens betydning for samfunnet og samtidig synliggjøre næringens totale verdiskapning.

– Vi er en stor, men fragmentert næring, og vi sliter med å få oppmerksomhet. Noe av det tror jeg skyldes at vi historisk har vært for lite flinke til å samle oss om felles budskap. De siste årene har i sett en bedring. Vi etablerte SAMMEN2020, som nå har blitt SAMMEN2030. Dette er et viktig forum hvor vi kan dele erfaringer og samle oss om felles budskap. I tillegg har vi nettopp gjennomført Bygg Arena Arendal under Arendalsuka. Her har vi de to siste årene etablert en arena for å formidle hva vi får til, og hva som er potensialet, til politikere og andre eksterne, utdyper hun.

Tone Tellevik Dahl har bakgrunn som byråd i Oslo, og den tidligere politikeren har klare formeninger om hva som må til for å lykkes med å nå frem til myndigheten.

– For å lykkes utad må vi være trygge på hovedbudskapene, slår hun fast og viser til arbeidet man har fått til gjennom SAMMEN2030.

– Gjennom SAMMEN2030 har vi skapt et toppledernettverk hvor vi deler erfaringer, kan være åpne om utfordringer, og bli enige om hva som er det viktigste at myndighetene tar tak i. Jeg ser derfor frem til neste samling den 13. oktober, sier Tellevik Dahl videre.

Sjefen for Norsk Eiendom mener at næringen kan påvirke sine egne rammebetingelser, dersom man opptrer tydelige og samlet.

– Vi tåler å bli satt krav til, og vi er klare til å bidra, men kravene må baseres på kunnskap, og vi trenger forutsigbarhet, sier hun, og trekker over bordet frem eksempler på regulatoriske hindringer for den utviklingen alle ønsker, sier hun.

– Hvorfor kan man ikke stille klimakrav i TEK, hvorfor fjerner man ikke dokumentavgiften som favoriserer riving foran rehabilitering av bygg når alle er enige om at bevaring er mer bærekraftig, hvorfor kan ikke bygg som produserer energi selge denne mer fritt på det åpne markedet når vi står i en energikrise, og hvor er det fortsatt bedre skattemessige betingelser for de som investerer i utvinning av fossil energi enn de som investerer i løsninger for fornybar energi? Vi henger i mange tilfeller igjen i regelverk som er utformet for en annen tid. Her må det skje endring. Alt behøver ikke være perfekt med en gang, men vi må starte et sted, slik vi gjør når vi møter andre kriser, utdyper Tellevik Dahl.

BAE-rådet har tidligere sendt et brev til regjeringen og bedt om å komme i dialog om hvordan næringen kan bidra til en ønsket samfunnsutvikling. Tellevik Dahl mener at en slik dialog er viktig, men understreker at næringen på ingen måte sitter og venter på myndighetene.

– Det tas mange gode initiativ i næringen på klimaområdet, men utfordringen er at vi ikke får nok volum på det som virker, enten fordi regelverket er direkte til hinder for grønn utvikling, eller at det fortsatt er mer lønnsomt å gjøre det som ikke gagner miljøet, sier Tellevik Dahl.