Team Bane fikk Etterstad-Lillestrøm-kontrakt

Team Bane og søsterselskapet Team Bane Anlegg fikk kontrakten med å bygge nye føringsveier fra Etterstad i Oslo til Lillestrøm.

Bakgrunnen for tiltakene er behov for nye føringsveier i forbindelse med fornyelse av signalsystem.

Team Bane vant konkurransen basert på pris og gjennomføringsevne. Gruppen som nå består av 138 ansatte i Norge kan fortelle at veksten fortsetter, og at de for tiden søker personell innen alle relevante fag for prosjekter i 2015.

Den nye kontrakten; arbeidene med føringsveiene Etterstad - Lillestrøm forventes starte medio september i år, og skal være ferdigstilt innen utgangen av mai 2015.

- Vi er veldig glade, og ikke minst takknemlige, for at vi har fått enda et viktig oppdrag av Jernbaneverket, sier daglig leder Robert Norbeck i Team Bane Anlegg AS i en pressemelding.

- Dette er selvsagt en dag vi feirer, vi har gjennomført bygging av en rekke føringsveier over hele landet, mannskap og maskiner er godt rigget for denne type arbeider og vi gleder oss til igangsetting. I Norge er det få jernbaneprosjekter som går gjennom vinterhalvåret, oppdrag som sikrer full sysselsetting gjennom vinteren er således svært viktig. Vi skal som alltid gjøre vårt beste for at Jernbaneverket skal bli fornøyde og ser frem til å samarbeide med byggherre her på strekningen Etterstad – Lillestrøm, legger han til.

På strekningen Etterstad – Lillestrøm skal det bygges føringsveier for kabel. Strekningen Lørenskog – Lillestrøm og Oslo S skal være ferdig i 2014 og resten av strekningen skal være ferdig i 2015.

Føringsveiene består av kabelkanaler av betong og glassfiber. I tillegg skal det bygges trekkekummer og trekkerør. Arbeidet kan forventes utført mellom ordinær togdrift.

Ca 12 km føringsvei av betong, glassfiber og trekkerør. Ca 40 rørkryssinger under spor og ca 100 trekkekummer.