I et område bak disse gjerdene i Assurdalen ved Langhus i Nordre Follo kommune er det lagt ut masser fra Follobanen. Avrenningsvann fra deler av massene kan ifølge Bane Nor inneholde sulfat. Det har ikke vært kjent for kommunen. Foto: Frode Aga
I et område bak disse gjerdene i Assurdalen ved Langhus i Nordre Follo kommune er det lagt ut masser fra Follobanen. Avrenningsvann fra deler av massene kan ifølge Bane Nor inneholde sulfat. Det har ikke vært kjent for kommunen. Foto: Frode Aga

TBM-masser lagt ut flere steder –  avrenningsvann kan være forurenset

TBM-masser fra Follobanen er gjenbrukt flere steder i hovedstadsområdet. Nå viser det seg at avrenningsvann fra masser som er lagt ut på både Huken i Oslo og Assurdalen i Nordre Follo kan inneholde sulfat. Kommunene har ikke visst at massene kan inneholde sulfat.