Siri Bergh, forhandlingsleder i BNL og Per Skau, forhandlingsleder i Fellesforbundet markerer starten på forhandlingene med kravoverlevering for byggfagsoverenskomsten på Majorstuen torsdag. Foto: BNL

Tarifforhandlingene for byggenæringen i gang

Klokka 12.00 torsdag møttes Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet til forhandlingsstart for Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB).

Forhandlingene finner sted i BNLs lokaler i Middelthunsgate 27 (NHO-bygget). Forhandlingene for Fellesoverenskomsten for byggfag omfatter i underkant av 20.000 årsverk.

– Vi utelukker ikke at det blir krevende forhandlinger på grunn av den økonomiske situasjonen som også slår inn for bedriftene i byggenæringen. Stramme økonomiske rammer må også gjelde for regulering av overenskomstenes minstelønnssatser, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL i en pressemlding. 

BNLs forhandlingsdelegasjon
Ståle Rød,leder, Skanska AS
Tommy Karlsen, A/S Betongbygg
Geir F. Thollefsen, C.M Mathiesen & CO AS
Bent Eik, Block Watne AS
Tom Syvertsen, Kruse Smith AS
Jan Erik Bentzen, Sigf Bentzen & sønn AS
Kjell Nilsen, Nord-Tre AS
Håkon Opdahl, Rosenborg Malerteam AS

Fra administrasjonen i BNL
Siri Bergh, forhandlingsleder arbeidsgiverpolitisk advokat
Annicken Iversen, advokat
Thomas Scheen , advokat
Jomar Talsnes Heggdal, rådgiver
Bjarne Brunæas, advokat
Iwona Kilanowska, rådgiver

Les BNLs krav her

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon
Per Skau, Forbundsledelsen, forhandlingsleder
Unni Bjerknes, Forbundsstyret
Tommy Rannov Nystad, Forbundsstyret
Mads Wiik Kleven, Forbundsstyret
Ørjan Reinholdsson, Klubbleder Block Watne AS, avd 26
Frank Jensen, Konserntillitsvalgt Skanska Norge AS, avd 89
Harald Braathen, Klubbleder PEAB Norge AS, avd 603
Petter Vellesen, Avdelingsleder, avd 603
Lars Mamen, Klubbleder Bøhmer Entrepenør AS - Backegruppen, avd 614
Eddy Henningsen, Klubbleder Kruse Smith AS, avd 730
Kjetil Grønsberg, Klubbleder Anders Grevstad AS, avd 750
Marie Slåen Granøien, Klubbleder Murmester Ivar S. Moe AS, avd 765
Odd Andre Olsen, Konserntillitsvalgte Veidekke ASA, avd 768

Les kravene her fra Fellesforbundet