Tar tempen på messen – se video

Vi har spurt noen av utstillerne på Vei og Anlegg 2024 hva de synes om arrangementet så langt.