Fra standen til Bergknapp. Foto: Endre Simonsen

Tar naturen tilbake til byen

Flere av kandidatene til Byggenæringens Innovasjonspris 2019 fokuserer stort på bærekraft. Bergknapp og solcelleprodusenten Sun-Net mener det er viktig både når det gjelder produkt, og produksjon.

- Grønne tak isolerer bra, håndterer overvann, bidrar til biologisk mangfold, forlenger levetiden til taket og er vakkert å se på. Trenger man noe mer, spør daglig leder hos Bergknapp Jakob Årsvold. Han mener at bransjen trenger strengere krav fra myndighetene for å skape bærekraft.

- Vi tar naturen tilbake til byen. Vi importerer ikke blomster fra Nederland, men henter dem fra vår egen norske hage. Vi planter dem på taket og produserer blomsterenger som ellers aldri ville vokst i byen. Økologien kommer inn. Det er særnorsk, sier Årsvold.

Han mener at det ikke finnes begrensninger for hvor man kan bygge grønne tak, men at Bergknapp sin nisje først og fremst er større prosjekter. For Morten Meier i Sun-Net derimot, er hvermannsen den typiske kunden. Sun-Net lanserer nå sammen med Skarpnes en solscelletakstein i betong. Han mener at det er viktig at den norske byggenæringen nå går over til et bærekraftig system for å nå klimamålene.

- Det er veldig viktig hvis vi skal nå målene vi har satt oss selv. Den norske regjeringen bør gi mer subsidier. Det er nesten ikke subsidier på solcelleutvikling. Vi skal ikke være avhengig av subsidier, men går man over grensen til Sverige, så er 20 prosent subsidiert. I Danmark er det kommet mye mer krav om å legge solceller. I Norge så har vi ikke krav, men kanskje EU kommer med krav snart, sier han.

Sun-Net selger produktet til Danmark, Norge og Sverige. De blir produsert i Grimstad på fabrikken til Skarpnes.